Abstracts

Wiskunde en de jeugd van tegenwoordig

Paul Drijvers, hoogleraar in de didactiek van de wiskunde bij het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht

Wat hebben de leerlingen van nu nodig om zich daarop zo goed mogelijk voor te bereiden? Wat zijn de functionele basisvaardigheden van de toekomst? Zijn die ook al niet meer wat ze geweest zijn? Gaan de nieuwe kerndoelen daarbij helpen? Of moeten we jeugd vooral leren werken met tools zoals ChatGPT? Over deze en andere lastige vragen gaan we ons in deze openingslezing buigen.

Wiskundige(n) spelen

Peter Ypma, wiskundedocent op De Goudse Waarden en het Coornhert Gymnasium

In mijn lessen gebruik ik combinatorische spellen regelmatig als wiskundige denkactiviteit. In deze eindlezing ga je eerst ervaren hoe het is om over deze wiskundige spellen na te denken. Vervolgens krijg je handvatten mee hoe je deze spellen kunt inzetten in jouw eigen wiskundeles.Reacties zijn gesloten.