Het bestuur

Ebrina Smallegange (voorzitter)

Ebrina heeft gestudeerd in Wageningen, heeft gewerkt in Afrika en Azië en is na wat omzwervingen in het Nederlandse wiskundeonderwijs terecht gekomen. Ze is de afgelopen 6 jaar voorzitter van de NVvW geweest en heeft gezorgd dat de belangen van de docenten in het vmbo goed behartigd worden. Ebrina neemt op de jaarvergadering afscheid van het bestuur. We gaan haar missen.


Kees Garst (secretaris)

Kees werkte als wiskundedocent in Lelystad, maar met ingang van dit schooljaar is hij met pensioen gegaan. Hij is de afgelopen 9 jaar de secretaris van de NVvW en daarmee lid van het dagelijks bestuur. Hij neemt vandaag afscheid. Kees valt op door zijn oog voor details en door zijn scherpe analyses. We gaan hem als waardevol bestuurslid zeker missen.


Corwin van Schendel (penningmeester)

Corwin is, na zes jaar gewerkt te hebben in het vo, nu lerarenopleider op de Hogeschool Utrecht. Hij zit nu vier jaar in het bestuur van de NVvW en heeft zich al bijna onmisbaar gemaakt. Corwin houdt zich onder andere bezig met de vakbondskoepel FvOv en de curriculumvernieuwingen. In pittige dossiers die denkkracht vergen, komt hij het beste tot zijn recht. De financiën van de vereniging zijn bij Corwin in goede handen.


Wim Caspers (nieuwe voorzitter)

Wim is docent op het Stanislascollege in Delft en werkt als lerarenopleider bij de TU Delft en is daar vwo-docent “in residence”. Daarnaast doet hij veel voor de vereniging. Hij is bijvoorbeeld vertegenwoordiger van het bestuur in de commissie Onderwijs van PWN en in het bestuur van PWN. Wim vertegenwoordigt, samen met Corwin, de NVvW in de advieskring rond de vakvernieuwing bovenbouw havo en vwo. Wim is de opvolger van Ebrina als voorzitter van de NVvW.


Els Franken (nieuwe secretaris)

Els is een echte doener, ze pakt veel zaken met heel veel enthousiasme op en brengt deze dan ook tot een goed einde. Zo is bijvoorbeeld het nieuwste spel uit de Giraf-reeks van haar hand. Els is lerarenopleider op Hogeschool Windesheim en ze traint haar studenten om kritisch te blijven kijken naar hun eigen onderwijs. Volgens Els ben je nooit te oud om te leren en is het belangrijk om als wiskundeleraar regelmatig buiten je eigen school te kijken. Els volgt Kees op als secretaris van de NVvW.Ilona van Houwelingen

Ilona werkt op het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem, een combinatie van vmbo en mbo voor allerlei technische opleidingen. Ilona maakt deel uit van de commissie Onderwijs van Platform Wiskunde Nederland en van de vmbo-werkgroep. Ze behartigt op enthousiaste wijze de belangen van het vmbo-onderwijs. Ilona is een echte doener, die ook leerlingen inschakelt als dat mogelijk is. De presentjes voor de workshopleiders zijn gemaakt door haar leerlingen.


Joanne de Jager

Joanne werkt als wiskundeleraar op het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam. Na een leven als architect heeft zij zich 12 jaar geleden vanwege haar liefde voor wiskunde om laten scholen tot leraar wiskunde. Haar enthousiasme voor het vak hoopt ze over te brengen op haar leerlingen en komt ook tot uitdrukking in de activiteiten die Joanne voor de NVvW heeft opgepakt. Zo is ze lid van de programmacommissie van de vakantiecursus en vertegenwoordigt ze het bestuur in de werkgroep havo-vwo. Namens de NVvW onderhoudt Joanne het contact met uitgevers en helpt ze bij de examenbesprekingen. Tijdens bestuursvergaderingen komt Joanne vaak met een verrassende invalshoek, die eenieder aan het denken zet.


Lonneke Boels

Is nu een jaar lid van het bestuur van de NVvW en al niet meer weg te denken. Met haar expertise op het gebied van statistiekonderwijs en ervaring met bijvoorbeeld wiskunde C en D heeft ze een welkome inbreng. Lonneke werkt bij de Hogeschool Utrecht als onderzoeker en waarnemend lector en is dit najaar gepromoveerd. Ze was bijna twintig jaar wiskundedocent in het voortgezet onderwijs en werkte als vervanger op het MBO, pabo en basisschool.


Margot Rijnierse

Margot is wiskunde docent op Alasca, een havo/vwo school in Amsterdam waar interdisciplinair lesgeven centraal staat. Margot is geïnteresseerd in alles wat met didactiek te maken heeft en is fan van Building Thinking Classrooms, waarmee ze veel succes heeft met haar leerlingen. Zij is lid van de wiskunde B-dag commissie, helpt de NVvW met de examenbesprekingen en is een van de organisatoren van deze studiedag.


Michiel Doorman

Michiel is werkzaam op het Freudenthal Instituut, daar richt hij zich vooral op doorlopende leerlijnen en de samenhang tussen wiskunde- en de bètavakken rond thema’s als duurzaamheid en inclusie. Hij is al jaren een van de organisatoren van de NWD en samen met Sharon en Margot organiseert Michiel de studiedag van de NVvW. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende EU-projecten waardoor hij ontwikkelingen in Nederland in een breder perspectief kan plaatsen. Michiel is dan ook een van de trekkers van onze werkgroep Internationalisering.


Paul Durenkamp

Paul werkt als lerarenopleider aan de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden. Voor de NVvW heeft Paul het tweede Giraf-boekje over Cryptografie geschreven en hij is voorzitter van de Giraf-redactie. Tevens beheert hij voor de NVvW de LinkedIn-pagina. Pauls brede interesse in wiskunde en wiskundeonderwijs maakt hem een waardevol lid van het bestuur.


Sharon Calor

Sharon werkt al jaren als lerarenopleider in Amsterdam, zowel bij de HvA als bij de VU en de UVA. Daarnaast leidt ze het vaknetwerk van wiskundeleraren rond Amsterdam en is haar promotieonderzoek rond het bieden van hulp op maat aan groepjes leerlingen tijdens samenwerkend leren in de afrondende fase. Sharon slaat een brug tussen onderzoek en de lespraktijk door promoverende leraren te vragen om een artikel over hun onderzoek te schrijven voor Euclides.
Bij de NVvW is Sharon een van de leden van de werkgroep Vrouwen & Wiskunde, zit ze in de commissie die aanvragen voor het Projectenfonds beoordeelt en organiseert ze samen met Margot en Michiel deze studiedag.


Tanja Groenendaal

Tanja is een stille kracht in het bestuur. Ze observeert rustig en komt dan met een goede analyse. Met haar weldoordachte vragen dwingt ze anderen nog eens goed na te denken over standpunten en meningen. Tanja is werkzaam op de Hogeschool Utrecht als wiskundedocent bij economische studies en ze vertegenwoordigt het bestuur in de landelijke werkgroep mb-hbo en bij de redactie van Euclides. Daarnaast is ze expert op het gebied van statistiek en we kunnen haar altijd vragen om nog eens goed naar de cijfers te kijken voor we een conclusie trekken.Nieuwe bestuursleden

Constantijn Tilanus

Constantijn werkt op het Descart (Gregoriuscollege) in Utrecht. Na carrières in de gezondheidszorg en het internationale bedrijfsleven keerde hij terug naar zijn oude liefde, de wiskunde. Zijn brede ervaring neemt hij mee in zijn lessen, die daardoor vernieuwend en inspirerend zijn. Hij maakt sinds een jaar deel uit van de redactie van Euclides en zal dit ook als bestuurslid blijven doen. We kijken uit naar de samenwerking met Constantijn.


Sevinç Göksen-Zayim

Het bestuur is blij dat Sevinç de gelederen komt versterken. Ze heeft een grote ervaring in het vo, waar ze, bij het Marcanti College, zowel vmbo als havo klassen lesgeeft. Sevinç doet daarnaast onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar wiskundig modelleren en de rol van taalvaardigheid en hoopt binnenkort te promoveren. We kijken uit naar haar deelname in het bestuur.


Beleidsmedewerker

Heleen van der Ree

Heleen is de beleidsmedewerker van de NVvW, ze ondersteunt en adviseert het bestuur. Daarnaast verzorgt ze de ledenadministratie en samen met Erik, de website. Heleen vindt contact met leden belangrijk en ze probeert dan ook om zoveel mogelijk bijeenkomsten voor leden te organiseren. Op conferenties is ze altijd te vinden met een grote of kleine stand, waar je bijvoorbeeld een zebraboekje kunt kopen of een vraag kunt stellen over de vereniging. Peter, de man van Heleen, verzorgt de boekhouding van de vereniging.

Reacties zijn gesloten.