Het programma

10:00 – 10:50 uur Jaarvergadering
(zie vergaderstukken)

 1. Opening door de voorzitter, Ebrina Smallegange.
 2. Jaarrede van de voorzitter.
 3. Notulen van de jaarvergadering van 5 november 2022.
 4. Jaarverslagen 2022/2023
  4.1. Jaarverslag van de NVvW.
  4.2. Jaarverslag van Euclides.
 5. Financiën.
  5.1. Jaarrekening en balans 2022/2023.
  5.2. Verslag kascommissie.
  5.3. Decharge van het bestuur.
  5.4. Vaststellen begroting 2024/2025.
  5.5. Benoeming nieuwe kascommissie.
 6. Bestuursverkiezing.
  Aftredend zijn Ebrina Smallegange en Kees Garst.
  Sevinç Göksen-Zayim en Constantijn Tilanus worden door het bestuur voorgedragen als nieuwe bestuursleden.
 7. Rondvraag.
 8. Vragen voor de rondvraag graag voor aanvang van de vergadering indienen bij de secretaris.
 9. Sluiting van de jaarvergadering.


  11:00 – 16:15 uur Studiedag Wiskunde en de jeugd van tegenwoordig

  11.00 – 11.15 Inleiding op de studiedag
  11.15 – 12.00 Plenaire lezing: Paul Drijvers (abstract)
  12.00 – 12.15 Pauze
  12.15 – 13.05 Workshopronde 1A/lunch en markt
  13.05 – 13.15 Wisseltijd
  13.15 – 14.05 Workshopronde 1B/lunch en markt
  14.05 – 14.15 Wisseltijd
  14.15 – 15.05 Workshopronde 2 (incl. commerciële)
  15.05 – 15.25 Wisseltijd
  15.25 – 16.15 Plenaire voordracht, Peter Ypma (abstract)
  16:15  Sluiting van de studiedag  Reacties zijn gesloten.